Bli medlem

KNN har i dag 318 medlemsbedrifter og er regionens største næringsforening. Vi har et ønske om å bli enda flere. Vil du være en av oss?

Vi er til for våre medlemmer – og for regionen. Vi vil være en aktiv stemme i alle saker av betydning som trenger oppfølging, handling og utholdende arbeid. Bli med og ta samfunnsansvar – gjør en jobb for regionen og for bransjen din. Det tjener vi alle på!

I KNN får du tilbud om et bredt spekter av kurs, foredrag, seminarer og medlemsmøter. Vi skaper de viktigste møteplassene og arenaene for nettverksbygging og allianser – både i form av sosialt og faglig påfyll.

Fortsatt usikker? Kontakt oss for en uforpliktende prat! 

Bli medlem

Medlemsfordeler

  • Stort faglig nettverk og fellesskap – målrettet nettverksbygging, også mot andre deler av landet og der viktige beslutninger for næringslivet fattes.
  • Gratis medlemsmøter.
  • Profilering av bedriften gjennom medlemsoversikt og bransjeregister på vår hjemmeside, og mulighet til å synliggjøre bedriften i våre andre kanaler som nyhetsbrev og Facebook.
  • Invitasjoner til aktuelle kurs, konferanser og andre spennende møteplasser.
  • Betydelig rabatt på den populære Nordmørskonferansen.
  • Nyhetsbrev med medlemsinformasjon og nyheter fra regionen.
  • Tilgang på kompetansetunge fagråd med fokus på de viktige bransjene på Nordmøre. Her vil bedriftene få tilgang på kompetanse, nyttig informasjon fra egen bransje – og mulighet til selv å påvirke bransjerettet aktivitet gjennom fagrådet.
  • Tilgang til et nettverk av 318 medlemsbedrifter med over 600 kontaktpersoner.
  • Tydeliggjort at bedriften tar ansvar for regionen.

Kontigent og serviceavgift

Årlig medlemskontingent NOK 1.000 per medlem betales til foreningen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

I tillegg betales årlig serviceavgift til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS etter følgende modell:

0-2 årsverk - NOK 1.000
3-6 årsverk - NOK 2.500
7-15 årsverk - NOK 5.500
16-30 årsverk - NOK 8.500
31-60 årsverk - NOK 11.500
61-100 årsverk - NOK 19.000
100+ årsverk - NOK 29.000