image

Drivkraft i en attraktiv region

Korona
Nyttig informasjon vedrørende koronasituasjonen
KNN
Kristiansund
Høringsuttalelse til kommunedelplanens arealdel - Kristiansund
Høring
Aktuelt
 1. Medlem

  Husfliden med nyansatt ung kompetanse! (27.10.2020) I sommer søkte Husfliden Kristiansund etter en ny kollega som bunadstilvirker. Vi fikk hilse på 24 år gamle Andrea Loktu som kom flyttende til Kristiansund fra Trondheim for å starte i jobben 5. oktober. Les mer

 2. Høring

  Høringsuttalelse til kommunedelplanens arealdel - Kristiansund (26.10.2020) Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har sendt sin høringsuttalelse til Kristiansund kommunes forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032. Les mer

 3. Medlem

  Nytt medlem: Advokatfirmaet Velund & Co DA (23.10.20) Vi ønsker Advokatfirmaet Velund & Co DA velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Les mer

 4. Høring

  Høring "Kommuneplan for Kristiansund - samfunnsdel 2020 - 2032" (19.10.20) Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for Kristiansund ligger nå ute på høring, med frist for innspill innen mandag 16. november. Les mer

 5. KNN

  Julebyen Kristiansund – bli med på laget! (16.10.20) I et år hvor mye er annerledes er en ting sikkert, julehandel og opplevelser lokalt vil stå sterkt. Les mer