Vindel Frokostseminar

Vindel, Bølgen Invest og Nordmøre Revisjon inviterer til frokostseminar om nye skatteincentiver for investering i tidligfaseselskaper.
Vindel Frokostseminar

Tema     nye skatteincentiver for investering i tidligfaseselskaper
Tid         tirsdag 28. november kl. 08-10
Sted       hos Vindel, kantine 2. etg. Kongens plass 1, Kristiansund

Fra og med 1. juli 2017 kan personlige investorer oppnå fradrag i skattepliktig inntekt for investering i tidligfaseselskaper. En investor kan oppnå et årlig fradrag på inntil NOK 500.000, noe som vil gi en årlig skattereduksjon på NOK 120.000 med dagens skattesats på 24 %. Ordningen gir et incentiv til investor til å bidra med mer risikovillig kapital i oppstartsselskaper.

PROGRAM:
08.00 serveres det frokost i kantina (2.etg)
08.30 vil Toril Ulfsnes fra Nordmøre Revisjon orientere om reglene og de vilkår som må beherskes av aktører både på investornivå og i tidligfaseselskaper.
• Hvilke selskaper kan det investeres i med skattefradrag?
• Hvilke investorer vil ha krav på fradrag?
• Hvilke vilkår, avgrensninger og unntak gjelder for øvrig?

Bølgen Invest og Vindel inviterer så til diskusjon omkring hvordan vi kan tilrettelegge for investering i lokale tidligfaseselskaper.

Arrangementet er gratis, men husk påmelding til sindre.stavnesli@norcorp.no innen mandag 27. november kl. 12.00.

Vel møtt!

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.