Søk SkatteFUNN innen 1. september 2017

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Kjenner din bedrift til SkatteFUNN-ordningen? Garantifristen for nye SkatteFUNN-søknader går ut 1. september.

SkatteFUNN kan gi 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av forsknings- og uviklingsaktiviteter i godkjent prosjekt. Bedrifter som er skattepliktige, men for tiden ikke i skatteposisjon, kan også benytte ordningen.

SkatteFUNNs egen veiledningstjeneste svarer gjerne på spørsmål, og bistår med å løse små og store floker som kan oppstå i søknadsprosessen. Det er mulig å sende flere søknader fra samme bedrift, dersom prosjektene ikke overlapper hverandre.

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

 
Besøk skattefunn.no om du vil vite mer.