Roland Mauseth blir prosjektleder for Campus Kristiansund

Roland Mauseth er ansatt som prosjektleder for Campus Kristiansund
Roland Mauseth blir prosjektleder for Campus Kristiansund

Idéen om Campus Kristiansund ble presentert på Nordmørskonferansen 26. januar. Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU) gjennomførte høsten 2016 en omfattende strategiprosess, hvor Mauseth var innleid som ressurs i arbeidet. Konklusjonen var at en ønsket å etablere et fullverdig høgskolecampus for høyere utdanning og næringsretted forsking og innovasjon, der fagskolen også inngår.

Ambisjonen er å etablere et bredt akademisk forskings- og fagmiljø og et større studiemiljø med høgskole- og fagskolestudenter i Kristiansund sentrum. På campus er det også tenkt en kunnskapspark med næringslivet sine innovasjonsmiljøer. 

Daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), Finn Backer, ser svært gledelig på at Møre og Romsdal Fylkeskommune velger å støtte Campus Kristiansund med 1 million kroner per år i et fireårig perspektiv. 

Roland Mauseth (40) er i dag ansatt i en prosjektstilling i KNN og har vært utleid 100% til ORKidé – Nordmøre Regionråd som prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. Han har mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i det lokale helseforetaket, og har også vært delaktig i HIKSU-strategiprosessen som førte fram til Campus-prosjektet. Mauseth er utdannet statsviter og journalist og er i ferd med å avslutte en Master of Management-grad i kommunikasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Etter avtale med KNN og regionrådet blir Mauseth i første omgang leid ut til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det vil være en glidende overgang mellom de oppgavene Mauseth har hatt for regionrådet og engasjementet som prosjektleder for Campus Kristiansund. Prosjektkontoret blir inntil videre være plassert hos KNN.

Campus Kristiansund er et prosjekt KNN kommer til å være sterkt engasjert i framover, også ut over Rolands engasjement. KNN vil særlig fokusere på å engasjere bedrifter og miljøer som kan bidra inn i oppbygningen av kunsskapsparken, og lokalt næringsliv forøvrig. 

- Vi er glade for å ha Roland Mauseth som prosjektleder. Med hans erfaring og kompetanse fra det tidligere strategiarbeidet er han godt kvalifisert til å jobbe videre Campus Kristiansund, sier Backer.  

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.