Politikerne må umiddelbart ta grep om eiendomsskatten

Finn Backer Finn Backer .

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er dypt bekymret over de voldsomme utslagene eiendomsskatten gir i Kristiansund. Vi krever handling fra politikerne.

Vestbase AS forteller i et åpent brev til Kristiansund kommune hvordan skatteendringene som ble innført før jul har økt eiendomsskatteregningen deres med 23 prosent - til over 3,5 millioner kroner.

- Vi ser med dyp bekymring hvordan eiendomsskatten nå rammer et allerede presset næringsliv i Kristiansund. Det ble sagt at dette skulle slå ut «med noen hundrelapper ekstra for den enkelt huseier». At bedrifter nå opplever å få skatteregninger som har økt med opp til flere hundre tusen, samtidig som tidene bare har blitt vanskeligere, er dypt bekymringsverdig. Det er også langt unna det politikerne sa de mente å innføre. Vi mener derfor de umiddelbart må ta grep og endre dette, sier leder i KNN, Finn Backer.

KNN er en organisasjon som jobber for næringslivets interesser, og for å gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive virksomhet på Nordmøre. Organisasjonen har flere enn 350 medlemsbedrifter over hele Nordmøre.

- Vi jobber for vekst i hele regionen, og da må Kristiansund fungere som et levende og sterkt regionssenter. Nå har vi i KNN nettopp gått flere runder med de nasjonale myndighetene for å sikre at arbeidsgiveravgiften ikke vil øke ved kommunesammenslåinger, nettopp fordi lokale bedrifter trenger forutsigbarhet og konkurransedyktighet. Da er det uholdbart at det kommer en voldsom skatteregning snikende lokalt, sier Backer.

- Her er det ikke snakk om noen hundrelapper eller tusenlapper, det er snakk om store summer og potensielt arbeidsplasser, kompetanse og fremtidige muligheter som går tapt. Nordmøre har alt vi trenger for å lykkes i fremtiden, til tross for tøffe rammevilkår over lang tid. Men da kan vi ikke skyte oss selv i foten.