Petropolen: Nye strategier og ny ledelse

 Averøy Industripark har investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. Riggen Transocean Barents ble koblet til anlegget i sommer Averøy Industripark har investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. Riggen Transocean Barents ble koblet til anlegget i sommer. Foto: KNN, Erika Indergaard

(27.09.2016) Nytt møte i Petropolen arrangeres torsdag 29. september kl. 19.00 på Thon Hotel Kristiansund. Tema denne gangen er «Nye strategier og ideer – nye ansikter i ledelse».

Foredragsholdere under denne samletittelen er Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), og Frank Inge Ellingsen daglig leder i Averøy Industripark, som nå fremstår som en fornyer innen baseutvikling i Kristiansunds-regionen.

Finn Backer overtok fullt og helt som daglig leder i KNN i august. Han er i tillegg styreleder i Kristiansund Ballklubb og Knudtson Bølgen Innovasjon. I Petropolen er han utfordret på å dele strategier og prioriteringer fremover med et næringsforum som virker i tre kommuner på Nordmøre; Kristiansund, Averøy og Tingvoll. Dette er en medlemsorganisasjon med 400 medlemmer, og som er utviklet fra grupperinger som Averøy Næringsforum, Kom Vekst, Kom Byliv, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum. Disse slo seg sammen fra 1. januar 2016. Som visjon er det nedfelt at de skal være en drivkraft for regionen innen næringsutvikling. I Petropolen får vi vite mer om hva de konkret prioriterer.

Frank Inge Ellingsen er i sitt første år som leder i Averøy Industripark, og det er et sted med fornyelse og utvikling som utleier av industriarealer. Ellingsen vil svare på de nye eiernes strategier og hva som er tilrettelagt av fasiliteter for flere næringer. Averøy Industripark er den første basen i vårt område som har fått fram landstrøm til rigger og skip. De er også med på ny utvikling innen lukkede betongmærer for havbruk. Averøy Industripark er en frisk nykommer.

Møteleder i Petropolen er Nina Gudmundseth, som er leder i Møre og Romsdal Petroleumsforening.

Arrangører er Kristiansund kommune, NPF avd. Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Som regel arrangeres Petropolen den siste torsdag i måneden. Møtelokale er konferansesalen på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). Det er ingen påmelding og arrangementet er åpent for alle.