Nytt medlem: Helseinnovasjonssenteret

Vi ønsker Helseinnovasjonssenteret velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.
Nytt medlem: Helseinnovasjonssenteret

Helseinnovasjonssenteret skal være i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling. Senteret, som er en del av Nordmøre Regionråd - Orkidé, skal arbeide for økt bruk og innfasing av teknologi- og tjenesteinnovasjon i helsesektoren.

Koordinering og videreutvikling av samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester er også viktige satsningsområder. Etablering av gode samarbeidsplattformer mellom senteret, kommunene og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å bygge fremtidens innovative helsetjenester.

Senterets dører er åpne og ønsker velkommen gode ideer, diskusjoner og mulige løsninger som kan skapes i samspillet med Helseinnovasjonssenteret.

Kontaktinformasjon:
Helseinnovasjonssenteret
Kongens Plass 5
6506 Kristiansund

Telefon: 475 02 637
E-post: post@helseinnovasjonssenteret.no

Besøk selskapets nettside ved å trykke her.
Følg selskapet på Facebook ved å trykke her.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.