Nytt medlem: BioCluster AS

BioCluster AS BioCluster AS.

Vi ønsker BioCluster AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

BioCluster AS ble stiftet i 2015 og holder til i Kristiansund. Selskapet arbeider med se på mulighetene for å utvikle et nytt industrielt konsept for utvinningspotensialet av norsk kystskog ved å utvinne biomasse som kan utnyttes til framstilling av fôrråvarer og en rekke andre produkter. 

Kontaktinformasjon:
BioCluster AS
Omagata 108
6517 Kristiansund

v/ Bjørn Sørensen
E-post: bjorn@biocluster.no
Tlf: 911 97 015