Nytt medlem: Advokatfirmaet Eide & Co

Advokatfirmaet Eide & Co Advokatfirmaet Eide & Co.

Vi ønsker Advokatfirmaet Eide & Co velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Advokatselskapet har røtter helt tilbake til 1929, da Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal startet opp. Advokatfirmaet Eide & Co ble en fortsettelse av selskapet fra året 1999.

Selskapet tilbyr juridiske tjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor, og vektlegger praktisk og effektiv bistand både ved konkrete tvister og i form av mer generell rådgivning innenfor de fleste rettsområder og til klienter over hele landet. Alle deres advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Dette innebærer blant annet at de løpende må oppfylle strenge krav til faglig og etisk etterutdanning, og at de er underlagt Advokatforeningens disiplinære kontrollorganer. 

Advokatfirmaet Eide & Co har kontor i Handelens hus, midt i Kristiansund sentrum. Foruten kontor i Kristiansund har de også kontor på Eide hvor klienter tas imot etter timebestilling.

Kontaktinformasjon:
Advokatfirmaet Eide & Co
Storgata 21
6509 Kristiansund

Telefon: 71 57 04 90
E-post: firmapost@advokatkontorer.no

Besøk selskapets nettside ved å trykke her.
Følg selskapet på Facebook ved å trykke her.