Ny nasjonal konferanse i regi av KNN

Onsdag 26. september arrangeres, for første gang, Helsekonferansen i Kristiansund. Med dette ønsker KNN å skape en nasjonal og framtidsrettet møteplass, hvor vi bidrar til å bygge en faglig tung arena for nytenking og visjoner.

Kompetanse- og nettverksbygging står sentralt i utformingen av programmet.

Blant innlederne finner du helse- og omsorgsministeren, seksjonsoverlege Øystein B. Lian, helsegründer Olav Bergheim, professor og avdelingsoverlege Erik Fosse og president i Norges Røde Kors Robert Mood. Ledende fagfolk innen sine felt, vil gi oss et innblikk i framtidens helsetjenester og den teknologiske utviklingen.

Vi gleder oss til å ønske vel møtt.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.