Marin Arena: Bedriftsbesøk på Averøy

Tirsdag 12. desember arrangerte nettverket Marin Arena Nordmøre bedriftsbesøk på Purewegian Seafood AS og Nordic Halibut AS sine anlegg på Hendapå Averøy.

Kvelden begynte med bedriftsbesøk. Delt i 2 grupper besøkte deltakerne Purewegian Seafood AS og Nordic Halibut AS. 

Nordic Halibut AS spesialiserer seg i oppdrett av eksklusiv fersk, iset kveite. Avdelingen på Averøy har settefiskanlegg hvor fisken vokser seg sterk, fra den er 5 til ca 500 gr, før den flytter ut i merder på sjøen. Den viktigste oppgaven for de som jobber på anlegget, er å sørge for at fisken trives og har det bra. Hvert kar eller tank er spesiellt tilpasset fiskestørrelsen som skal bo der, og tanker på land gir full oversikt over vekst og trivsel dette viktige "ungdomsåret" på land. Et landbaset anlegg gir også mange tekniske utfordringer. Alt vannet som fisken har behov for må pumpes inn, og fordeles til karene med rør.

Pure Norwegian Seafood ble etablert i september 2010. Bedriften er eneste lakseslakteri og eksportør av oppdrettsfisk på Nordmøre. Bedriften selger og eksporterer laks til ferskvaremarkedet og til ledende røykerier i Norge, Frankrike og Sveits. De er eneste leverandør av norsk laks sertifisert til det franske høykvalitets varemerket Label Rouge. I tillegg produserer de konsumrogn av atlantisk laks, både til videreforedling og direktesalg. De slakter også kveite for nabobedriften Nordic Halibut. 

På begge plassene fikk vi omvisning av kunnskapsrike og engasjerte representanter fra bedriftene.

Kvelden ble avsluttet med en matbit og sosialt samvær på Farmen Brygge på Sandøya.    

Marin Arena Bedriftsbesøk

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.