Lokale utdanningstilbud

Alle kjenner noen som skal studere, og Høgskolesenteret i Kristiansund har mange og gode studietilbud! Det er vårt felles samfunnsansvar å bidra til å fylle Nordmøres studieplasser - du kan dele mulighetene med din omgangskrets!
Lokale utdanningstilbud

Marin næring vokser stadig, og tilgangen på relevant kompetanse blir viktigere og viktigere.

På Høgskolesenteret i Kristiansund tilbys det 2 utdanninger spesifikt rettet mot havbruk og fiskerinæringen.

Dette er:
- Havteknologi - en 3-årig ingeniørutdannelse hvor man kan spesialisere seg mot Havbruksnæringens utfordringer og behov. Bl.a er RAS-teknologi en sentral del av denne spesialiseringen. Det er Høgskulen på Vestlandet som tilbyr denne utdanningen hos oss.
- Marin logistikk og økonomi - en bachelorutdanning (3-år) hvor planlegging og flyt av varer i næringen adresseres spesielt. 

Utdanningene er tidsriktige og gir svært nyttig kompetanse til næringens fremtidige vekst!

Etter noen år med krevende tider i petroleumsbransjen ser det nå langt lysere ut. Selskapene girer opp leting, utbygging og mange leverandører har nå ordrer på blokka. 

Bransjen som sådan er urolig for tilgangen på kompetanse etter årene med korreksjoner og oppsigelser. De som utdanner seg nå spås mange muligheter fremover - ref dette dette nylige oppslaget i Teknisk Ukeblad.

På Høgskolesenteret i Kristiansund tilbys to meget relevante utdanninger mot bransjen:
- Høgskolen i Molde tilbyr en bachelor i Petroleumslogistikk
- Høgskulen på Vestlandet tilbyr bachelor i Havteknologi der en av spesialiseringene er mot Olje og gass.

Begge utdanningene er meget relevante og rettet mot sektorens behov for kompetanse!

Du kan finne mer om disse utdanningstilbudene ved å klikke her - eller besøke høgskolesenterets hjemmeside www.hiksu.no

Følg også med på høgskolesenteret på Facebook.

Kjenner DU noen som kan være interessert i utdanninger mot havbruks- og fiskerinæringa eller olje- og gassnæringa? Da er det utmerket om du kan dele denne informasjonen med dem!

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.