Lean Forum Nordvest inviterer til seminar

Lean Forum Nordvest Lean Forum Nordvest.

Lean Forum Nordvest inviterer til nytt spennende seminar i Kristiansund onsdag 22. november kl 14:00-18:00 – denne gangen er temaet Lean i Petroleumsindustrien.

I samarbeid med Statoil, Shell, Norsea Group og Oss-nor inviterer Lean Forum Nordvest til nettverkssamling på Vestbase i Kristiansund.

Hele petroleumsbransjen opplever store utfordringer – ikke minst på grunn av lave olje- og gasspriser. Dette setter store krav til forbedringsarbeid for å opprettholde konkurransekraft - både for operatørselskapene og lokal leverandørindustri.

Etter presentasjonene er det avsatt tid til erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan felleskapet kan bidra til økt samarbeid om forbedringsarbeid, og derigjennom økt konkurransekraft, i lokale bedrifter og organisasjoner.

Klikk her for mer informasjon.

Påmelding og betaling gjennom Hoopla: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/2356174858

 

Neste samling:

  • Tirsdag 12. desember: Nettverkssamling hos Brunvoll i Molde – «Norges smarteste industribedrift 2017»