Kvernberget? Ja, så klart!

I disse dager lanseres «Kvernberget, så klart!» – en holdningskampanje som skal bevisstgjøre befolkningen på Nordmøre om flyplassens betydning for mennesker, næring og kultur i lokalsamfunnet.
Kvernberget? Ja, så klart!

11 flotte regionspatrioter vil pryde kampanjen som ambassadører for Kvernberget flyplass. Ambassadørene er mennesker som av ulike årsaker er avhengig av, eller drar stor nytte av, vår lokale flyplass. En av disse er Terje Olsen, som pendler til Oslo og direktørjobben i Veidekke Industri AS. 

– Uten Kvernberget lufthavn kunne jeg ikke hatt den jobben jeg har i dag. Da hadde valget blitt å finne på noe annet eller flytte fra Nordmøre, sier Olsen.

Er du nysgjerrig på hvem de øvrige ambassadørene er, må du følge med i lokalmedia, på Facebook og på flyplassen, nå som lanseringen er igang. 

Engasjement og trafikkvekst 
Kampanjen skal bidra til framsnakking av flyplassen og økt lojalitet blant reisende til og fra Nordmøre. Den skal skape positivt engasjement, økt oppslutning, og til syvende og sist trafikkvekst ved Kristiansund lufthavn Kvernberget,. 

Det er Kvernberget vekst som har tatt initiativ til kampanjen og utarbeidet ideen. KNN har stått for prosjektledelse. Kvernberget vekst er også med og finansierer kampanjen sammen med Avinor, næringsfondsmidler fra kommunene Kristiansund, Aure og Averøy samt lokale bedrifter. 

Lokalt samarbeid
Flere lokale bedrifter har bidratt med viktige leveranser inn i prosjektet. Fotograf Engvig har tatt bilder av ambassadørene, Eggedosis har stått for design av plakater og trykte annonser, Develo har stått for kampanjenettside og tekster mens Borøchstein film- og reklameverksted har produsert videosnutter. 

Av andre samarbeidspartnere må Widerøe Ground Handling på Kvernberget, Tidens Krav og Radio KSU 24/7 nevnes. 

Takk til alle leverandører og samarbeidspartnere, som på hver sin måte har bidratt til at kampanjen kan gjennomføres, og ikke minst alle de flotte ambassadører som stiller opp for en betydningsfull sak. 

Les mer om kampanjen på Kvernberget vekst sine nettsider.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.