KNNs generalforsamling avholdt

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017. Foto: Cathrine Elde Husby, KNN

I dag ble det avholdt ordinær generalforsamling i KNN AS og årsmøte i KNN forening. Arne Alnæs ble gjenvalgt til styreleder og Nils Erik Pettersen til nestleder. Se hvilke andre som ble valgt inn i KNN sitt ordinære styre.

I forkant av generalforsamlingen ble det holdt medlemsmøte/eiermøte. Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund, startet med en orientering om arbeidet med Campus-prosjektet som er i gang, før daglig leder i KNN, Finn Backer, orienterte om KNN sin aktivitet i 2016.

Styreleder:
Arne Alnæs – valgt for 2 år i 2017, valgt for 1 år som styreleder.
Eier og daglig leder Nyctea - Kristiansund

Nestleder:
Nils E. Pettersen – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
Seniorrådgiver APoint - Kristiansund

Styremedlemmer: 
Kathrine Gjestad – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
HR leder Sparebank1 Nordvest - Kristiansund 

Solrun Hafsås – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
KS/HMS/Kontor ansvarlig Sito Mek - Tingvoll

Heidi Dahl – valgt for 2 år i 2017
Selvstendig næringsdrivende. Flere styreverv - Kristiansund

Håvard Smenes – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
CFO Marel - Averøy

Jan Roger Bjerkestrand – valgt for 2 år i 2017
CEO Rieber Oils - Kristiansund

Varamedlemmer:
1. Linda Offenberg – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
Partner MindMap AS - Kristiansund

2. An Helen Løvold – valgt for 2 år i 2016. På valg i 2018.
Service koordinator Marel - Averøy

 

Vi i KNN benytter anledningen til å takke avtroppende styremedlemmer Ola Rognskog, Karin Torset og Tore Slåttsveen for sin innsats!