Invitasjon til webinar/arbeidsmøte NCE Aquatech

NCE Aquatech inviterer klyngens medlemmer og samarbeidspartnere til webinar/arbeidsmøte med fokus på muligheter og innovasjon innen HMS i havbruksnæringen.

Tid 05. mai, kl. 09:00 - 12:00

Første del av møtet vil bestå av presentasjoner av relevant forskning og aktuelle problemstillinger fra blant annet Trine Thorvaldsen fra SINTEF og Bjarne Yterøy i Abyss Group. Det blir presentert ulike problemstillinger som skal diskuteres i grupper, blant annet:

– Hvordan kan uheldig fysisk belastning i arbeidsoperasjoner reduseres?
– Hvordan øke sikkerheten i kranoperasjoner?
– Hvordan sikre at ansatte inkluderes i anskaffelse av utstyr?
– Hvordan kan vi utforme regler og prosedyrer på en måte som gjenspeiler faktisk arbeid, og er enkle å bruke for de ansatte?

Basert på problemstillinger presentert i første del vil andre del av møtet bli brukt til gruppediskusjon blant deltakerene.

Innleder:

  • Trine Thorvaldsen og Ingunn M. Holmen – Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS
  • Bjarne Yterøy – HMS ansvarlig for Abyss Group skal presentere HMS-utfordringer relatert til båtoperasjoner

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.