Innovasjonscampfinale for Nordmøre

Torsdag 11. mai var 160 9. klassinger samlet i aulaen på Tingvoll vidaregåande skole for å heie fram sine bidrag, da det klart for Nordmørsfinale i Innovasjonscamp.

Av de 7 deltakende kommunene Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, var det i år Halsa som gikk av med seieren, tett fulgt av Kristiansund på 2. plass og Smøla på 3. plass.

Gruppen fra Halsa barne- og ungdomsskole som stakk av med førsteplassen bestod av Frida Godø, Ragnhild Svendsli Otnes, Isak Baarset Rønning og Njaal Lundemo Aakvik. Deres oppdrag var gitt av Blåfjella sau og geit, og var å designe og lage en prototype på saltsteinautomat som skal inneholde minimum 5 saltsteiner, samt legge fram en økonomisk kostnadsberegning på prosjektet.

I samarbeidet med Betten Maskinstasjon fikk de laget en prototype som er vanntett, og kan monteres på fjellgrunn (etter kriteriene). Den inkluderer en sensor som registrerer når automaten begynner å bli tom, og sender sms til telefon. Systemet er solcelledrevet. For å hindre spredning av smitte skal denne automaten stå inngjerdet, og den aktuelle saueflokken har sensorer som åpner inn til automaten.

Juryens begrunnelse: En vinner som har gått utenfor boksen, og tatt utgangspunkt i et problem som er verd å løse. De har vært ute i markedet og spurt kundene, og fått nye utfordringer de har løst underveis. Gruppen har klart å kombinere kunnskapen de har i gruppen, noe som vistes godt på presentasjonen, men de har også klart å knytte til seg ekspertuttalelser. De har snakket med de som kjenner markedet, og funnet ut at det ikke finnes lignende produkter. De har kombinerte det tradisjonelle yrkesfaget med ny teknologi. De har et marked og de har en forretningside det er mulig å gjøre noe med. Slikt forventes ikke på en innovasjonscamp, men de har allikevel klart å få det til .

Premien var kr 5.000 til klassekassa gitt av Sparebanken Møre.

2. plass gikk til gruppen fra Atlanten ungdomsskole bestående av Erle Harsvik, Emilie Klinge, Bernard Krogorud, Solyana Ghebru Araya og Ingeborg Pape Meringen. Oppdraget, gitt av ISO-Piloten, var å lagen en holdningskampanje som skal få byggebransjen i Kristiansund til å bli mer miljøbevisst. Gruppen hadde laget en brosjyre til firmaeiere med tips til å bli mer miljøvennlige, samt infoplakater og en kampanjefilm. Kampanjen skal kunne brukes i sosiale medier.

Juryens begrunnelse: En ide som har potensiale til å løse en utfordring alle har. Gruppen har vært ekstremt god på å formidle. De har til og med laget en markedspakke kundene kan ta i bruk. En kreativ presentasjon, et lettfattelig budskap og fokus på økonomisk merverdi for kunden. Gjort det umulig å ikke velge deres produkt, og hadde en fin videoproduksjon. Produktet er salgbart, kunden vil kunne benytte det som er laget allerede i morgen.

Premien var kr 2.000 til klassekassa gitt av Sparebanken Møre.

3. plass gikk til gruppen fra Smøla ungdomsskole, og bestod av Josefine Lervik Osen, Kristin Lervik Osen, August Skjølberg og Micaiah Jonathan Livingstone. Oppdraget var gitt av Nasjonalt Vindenergisenter, og gikk på å utforske muligheten for småskala produksjon av vindkraft på Smøla. Gjennom fornybare energi ønsket de å gjøre fyrene langs kysten miljøvennlige. Gruppen hadde tatt utgangspunkt i Hauggjegla fyr, da det har kort avstand inn til fastlandet. De så også på muligheten for å bruke konseptet i en vanlig husstand.

Juryens begrunnelse: Gruppen har tatt tak i en kompleks utfordring og gjort den lettfattelig. De har lagt et konsept som når fram til kundene. Et medievennlig produkt, med en god presentasjon og flotte modeller. Produktet vil kunne skape ringvirkninger med økt turisme.

Premien var kr 1.000 til klassekassa gitt av Sparebanken Møre.

 

KNN benytter anledningen til å takke juryen; May Britt Roald, Møre og Romsdal fylkeskommune, Vegard Nekstad, Norsol AS og Anne Maren J Kallset, Sparebanken Møre som hadde den vanskelige jobben med å kåre 1., 2. og 3.plass. Takk til Kjetil Halle, daglig leder i El-watch, som tok turen fra Rindal og fortalte publikum at det er fult mulig å gjøre en ide til en arbeidsplass. Takk til Sparebanken Møre som kontinuerlig støtter Innovasjonscamfinalen med premier til vinnerne. Sist, men ikke minst, takk til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS som stilte Henriette Sandnes til disposisjon for oss, og Henriette selv, som på utmerket vis ledet oss igjennom dag. 

Tusen takk!

Hva er Innovasjonscamp?

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elevene får et reelt oppdrag fra lokalt næringsliv, som de skal gi en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Hva er Regional Innovasjonscamp?

Et lag fra hver kommune konkurrerer om å bli regional vinner av Innovasjonscamp på Nordmøre. Innovasjonscamp er gjennomført i egen kommune først, slik at kommunevinner er kåret. Lagene presenterer sitt vinneroppdrag fra sin kommune, og en sammensatt jury kårer årets regionale vinner. Resten av klassen er med som publikum. Det vil også være inspirerende og motiverende foredrag for publikum og deltakere.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.