Informasjonsmøte Campus Kristiansund: Meld interesse før det er for sent!

Til tross for at det var strålende vær ute, var det en full sal som fikk statusoppdatering om Campus Kristiansund inne hos Quality Hotel Grand
Informasjonsmøte Campus Kristiansund: Meld interesse før det er for sent!

Prosjektleder Roland Mauseth innledet med en statusoppdatering. Han kunne meddele at de nå konkret diskuterer hvordan Campus skal bli en innovasjonsarena for blant annet: havromsteknologi og IoT, digital kompetanse og andre fagområder som vil være relevant for regionen. Fram til Campus er oppe og går står Høyskolen i Molde som faglig hovedaktør med Dronning Mauds Minnehøgskole og Fagskolen Kristiansund på laget. Næringslivsrepresentanter på Nordmøre har fram til nå hovedsakelig etterlyst fagskoleutdanninger og helsefag. Men prosjektlederen er fortsatt åpen for innspill og avslutter med at vi skal stå igjen med en langsiktig løsning for høyere utdanning, og synergier mellom kompetansemiljø, næringslivet og innovasjon.

 

- fortell oss hva dere trenger, så legger vi til rette!

En klar invitasjon fra NHP Eiendom AS og Pir II arkitekter. Akkurat nå befinner de seg i programmeringsfasen, byggestart i 2021 og ha det klart for første innflytting innen 2022. Så det er altså akkurat NÅ det er størst mulighetsrom til å påvirke prosessen og innholdet kunne de melde. Om det er behov for et konkret forskningslaboratorium, entreprenørarena, datasenter o.l. fortell hva dere ser for dere, så skal det finnes løsninger for å få det gjennomført. Ellers kunne de fortelle oss hvor sentral Campus Kristiansund blir, eller «supersentral» for å sitere riktig. Plasseringen er perfekt for både morgen- og kveldssolen, det er gode kommunikasjonsmuligheter, korte avstander til alt -også næringslivet. Så å se for seg Campus Kristiansund som næringslivscluster er absolutt reelt.

 

- Våg å se utover også!

Og fordelene av å ha et bindeledd er mange, kunne Anne Jacobsen (leder av Media City Bergen) bekrefte med sine mange eksempler på klyngeeffekten. Blant annet kunne hun vise til økt verdiskapende innovasjon, styrkede posisjoner for virksomheter, global oppmerksomhet, prosjektfremdrift, rekrutteringsmuligheter og hvordan større tilgang til ressurser generelt øker tempoet. Jacobsen delte også sine positive erfaringer med å samle et tverrfaglig miljø og hvordan dette har ført til unikt samarbeid og resultater på tvers av kompetanse. Til slutt oppfordret hun oss til å skape en felles visjon/filosofi for Campus Kristiansund som cluster, og til å våge å se utover og tenke globalt med prosjektene som formes i innovasjonslabben. For inspirasjon sjekk ut video 

 

- Kompetanse går aldri av moten!

Avslutningsvis fikk vi besøk av Svein Erik Nordbotten (Admin. direktør E. C. Dahls Eiendo) som delte kjempemulighetene man får med et studentmiljø gjennom sine egne erfaringer fra Trondheim og utviklingen av NTNU. For det første er studentmiljøer noe ungdom ønsker og derfor minsker det sannsynligheten for utflytting av regionen. Det er et trygt satsningsområde fordi kompetanse aldri går av moten, det skaper levende sentrum og flere arbeidsplasser. Næringslivets involvering gir mye mer enn kun skole til elevene, de er trekkplastre for masterstudenter som kan bidra til nytenkning, forskning og ressurser. Han la vekt på hvor viktig et by-integrert campus er for sterke campus og by! Avslutningsvis kunne han dele suksesshistorier om å bruke campus som samlingspunkt for innovasjon. Samarbeid mellom bedrifter av ulike størrelser på tvers av fagområder, mellom bedrifter og nysgjerrige studenter har gitt gode resultater. Både i byverdi, bedriftsvekst og rekruttering.

 

Til slutt stod et engasjert publikum igjen. Utviklingen er godt i gang, vi har fått se og høre gode eksempler på hvorfor prosjektet er viktig og hvilken verdiskapning det fører med seg. Det er godt å se rundt seg og oppleve at rommet er fullt, at alle forstår hvorfor Campus Kristiansund etableres. Nå gjelder det bare å melde inn sine ønsker og behov mens vi fortsatt befinner oss i programmeringsfasen, for campus blir det vi skaper det til å være. 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.