I dag snakker vi med: Ingrid Waagen

Ordfører, Ingrid Waagen, Tingvoll kommune
I dag snakker vi med: Ingrid Waagen

Navn: Ingrid Waagen
Tittel: Ordfører i Tingvoll kommune

Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Hverdagen som ordfører er selvsagt helt annerledes. Stort sett alt dreier seg om Korona og kriseledelse. Men jeg prøver også å fokusere på politiske saker innimellom. Det er tross alt viktig at det politiske ikke stopper opp.

Hvordan utfordres du i disse dager?
- Det er en ukjent situasjon for alle, også for oss i kriseledelsen i kommunene. Vi må tenke på en måte som vi aldri har gjort før. Det er både utfordrende og lærerikt.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Jeg har absolutt blitt flinkere til å gjennomføre digitale møter. Dette hadde jeg minimal erfaring med tidligere, men nå føler jeg det går veldig bra. Digitale møter kommer aldri til å erstatte det å fysisk møtes, men det kan brukes i langt større grad enn vi har gjort tidligere. Jeg tror også at denne situasjonen har ført til en enda større bevisstgjøring av viktigheta med norsk produksjon av viktige samfunnskritiske varer og ikke minst, norsk matproduksjon.

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien?
- Det aller mest problematiske må være å vite at det er mange barn og unge, men også voksne, som sliter ekstra nå. Det er mange som er engstelige, og det er mange som er avhengig av en fast struktur i hverdagen som nå er annerledes. For mange familier er det utfordrende å være hjemme hele dagen og for noen familier er det er ekstra utfordrende.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Pågangsmotet, positiviteten og kreativiteten i folk har virkelig imponert meg. Folk viser en enorm omsorg for hverandre og for lokalsamfunnet, og det håper jeg fortsetter også etter dette.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg har stor tiltro til at myndighetene tar de rette avgjørelsene. Det som kan virke litt rart er at det skal være samme tiltak på Tingvoll som i Oslo. Smittepresset er selvsagt totalt forskjellig. Men vi må jo forholde oss til de sentrale tiltakene og så langt har tiltakene virka godt. Når det er sagt, så tror jeg at det er riktig å sakte med sikkert åpne opp samfunnet litt og litt. Dette skal selvsagt gjøres på en så forsvarlig måte som overhodet mulig.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.