Hydrogenseminar i Trondheim

Onsdag 24. oktober 2018 inviterer Tjeldbergodden Utvikling AS på nytt til hydrogenseminar i Trondheim, hvor de har gleden av å ønske alle interesserte hjertelig velkommen.

På seminaret ønsker Tjeldbergodden Utvikling AS å belyse det potensialet som Norge kan ha innenfor storskala produksjon av ren hydrogen, basert på norsk naturgass. I tillegg ønsker de å presentere nærmere de konkrete initiativene som nå gjøres innenfor maritim industri og sjøtransport i Midt-Norge, samt muligheten for lokal produksjon og bruk av hydrogen fra Tjeldbergodden i en tidligfase.

Tid: Onsdag 24. oktober 2018 kl. 12.30 – 17.00
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Tema er : Hydrogen – grunnlag for ny industri og arbeidsplasser i Norge, og det blir innlegg fra:
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, statssekretær Olje- og energidepartementet
Rune Bredesen, leder Bærekraftig Energiteknologi Sintef
Todd Allyn Flach, seniorrådgiver CO2-fangst og -lagring Bellona
Torkild Reinertsen, styreleder Reinertsen New Energy AS
Steinar Eikaas, leder lavkarbonløsninger Equinor
Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
Steinar Eikaas, leder lavkarbonløsninger Equinor
Lars Fabricius, prosjektleder Trøndelag fylkeskommune
Rolf Fiskerstrand, konsernsjef Fiskerstrand Holding AS
Erik Ianssen, daglig leder Selfa Arctic AS

Klikk her for å se programmet i sin helhet. 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.