Evaluering av Bli med hjem

Nå kan du lese evalueringen av arrangementet Bli med hjem 24. april i Oslo. Tilbakemeldingene er innhentet fra utstillere og publikum.

Tilbakemelding fra utstillere

Vi sendte ut evalueringsskjema til alle som deltok på stand, 75 personer har svart, dvs ca 50 % av de som sto på stand. Tilbakemeldingene så langt er svært gode og de viser at bedrifter og kommuner ønsker at vi skal gjennomføre flere Bli med hjem arrangement. 90,7 % av de av utstillerne er interessert i å delta på nytt arrangement i Oslo, de resterende 10,3 % vet ikke. På spørsmålet om hvor ofte en bør ha arrangement i Oslo sier 52 % årlig, 40 % annet hvert år, 64 % av utstillerne er interessert i å delta på en jobbmesse i Trondheim og 26,7 % vet ikke.
Utstillerne gir arrangementet som helhet scoren 5,35 på en skala fra 1 til 6 hvor 6 = meget bra.
- Arena for jobbsøkere: 5,2.
- Nettverksarena for bedriftene: 5,1.
- Messeområde: 4,9.
- Antall besøkende: 5,3.

Vi har fått en rekke gode innspill fra utstillerne ift. hva som kan forbedres til neste gang: lengden på messen, servering, plassering av utstillerne mm. Her er et par av innspillene vi fikk fra utstillerne, de får stå som en oppsummering:

  • Det var veldig kjekt å delta på dette arrangementet. Veldig positivt med middag for alle bedriftene etterpå slik at det også blir en nettverksarena mellom bedriftene som deltar. Dette vil vi delta på flere ganger! Lokalitetene var også veldig bra. Ett av de beste arrangementene i vedrørende rekrutering som jeg har deltatt på.

  • Gratulerer med vel gjennomført arrangement. Når ideen ble lansert var jeg skeptisk til både oppslutning fra næringslivet og ikke minst antall besøkende. Men min skepsis ble virkelig gjort til skamme! Her har dere gjort en kjempejobb med branding og markedsføring! Og spesielt hyggelig synes jeg det er at vi kan få til slike brobyggende arrangementer mellom vår region og vår venner litt lengre nord. I motsetning til en del andre rekrutteringsarrangementer så synes jeg det var spesielt positivt at vi ved å være i Oslo treffer såpass mange som er unge, men som har en del jobberfaring. Ofte blir det litt for mye studenter/nyutdannede. Men her var det virkelig mange interessante profiler. Om jeg skal pirke litt, så tror jeg med fordel selve stand-delen kunne vært kuttet noe og heller hatt litt mer tid under middagen. For dette var ikke bare en glimrende arena for å treffe nye potensielle ansatte, men også en særdeles hyggelig minglearena med både kjente og nye romsdalinger og nordmøringer.  Vel blåst! Gleder meg allerede til neste år.


Utstillerne har rapportert om at de på messen møtte tilsammen 400 personer som de anser som relevante ift  jobb hos de.    

Tilbakemelding fra besøkende

84 av de besøkende har så langt svart på undersøkelsen.
Hele 72 % av de svarer at det er aktuelt å flytte til regionen de neste 5-10 årene, kun 10 % anser det som uaktuelt, 16 % vet ikke.
63 % opplyser at de fikk knyttet kontakter som er relevante ift jobb i regionen.
80 % opplyser at vi ville møtt opp på tilsvarende arrangement, 12 % vet ikke. 61 % mener en bør gjennomføre Bli med hjem årlig , 31 % annet hvert år.

På en skala fra 1-6, hvor 6 = meget stor betydning er gjennomsnittsscoren 4 på spørsmålet om denne type arrangement har betydning ift. vurderinger om å flytte til regionen. Tilsvarende får arrangementet som helhet en gjennomsnittsscore på  4,7. 
Vi fikk en rekke gode innspill fra de besøkende også. Bla. var det flere som ønsket mer proaktive stand-deltakere, presentasjon av utstillere, mat/servering mm.

  • Artig å se at det var så høy deltakelse, både av bedrifter og publikum. Veldig bra konferansier og underholdning med Nesbø, Alnæs og co! Møtte mye kjentfolk og knyttet nye kontakter. Kjør på neste år også, topp opplegg!

  • Kjempeflott arrangement! De kjente nordmørsfølelsene kom over meg, og slike settinger viser frem et samhold som skaper engasjement og et ønske om å være en del av akkurat dette miljøet. 

Bli med hjem fremover

Tilbakemeldingene viser at utstillerne og besøkende ønsker nytt arrangement. Vi evaluerer i disse dager internt, og vil komme tilbake med mer informasjon om veien videre - FØLG MED! :) 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.