En heder til alle bidragsytere under pandemien!

KNN møtte smittevernsteamet KNN møtte smittevernsteamet.

Vi lever i et samfunn hvor enkeltpersoner utsetter seg selv for smitte, for å kunne beskytte oss andre. Andre ofrer lange timer for å kunne holde kontroll på smitten sånn at vi skal kunne leve våre daglige liv så normalt som mulig, samt at næringslivet skal kunne opprettholde driften. Det er i dag mange hverdagshelter!

I en krise, som koronakrisen, er det mange som fortjener skryt for sin innsats. Under denne dugnaden som vi nå er inne i ser vi at både enkeltpersoner og bedrifter tar sin del av dugnaden, og sammen jobber vi for å holde den lokale smitten nede. Vi har stått sammen lenge, og vi skal fortsette å stå sterkt sammen.

Et team som ofte har blitt nevnt, er smittevernsteamet. Deres innsats fører til at vi på Nordmøre, som enkeltindivider og som samfunn, kan bevege oss tilnærmet fritt og holde hjulene i næringslivet i gang. Smittevernsteamet mottok i dag en liten påskjønnelse for deres innsats, men vi vil også gi en stor applaus til alle enkeltindivider og bedrifter som er med på denne felles dugnaden!