Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

26.09.2018
kl. 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Helse Helse. Foto: Illustrasjonsbilde

Gjennom konferansen ønsker vi å skape en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Dette gjennom å bygge en faglig tung arena for nytenking og visjoner, som skal bidra positivt til kompetanse- og nettverksbygging.

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse - med fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester. 

Registrering og kaffe fra kl. 09:00. Programmet starter kl. 09:30, og avsluttes kl. 16:00/16:30.     
Kveldsarrangement kl. 19:00 på Thon Hotel Kristiansund med middag og underholdning ved Henning Stranden og pianist Torbjørn Kvamme.

Ledende fagfolk innen sine felt, gir oss et innblikk i framtidens helsetjenester og den tekonologiske utviklingen. Sentralt i programmet står rammebetingelser, framtidsperspektivet, teknologi og hvilken virkelighet vi går i møte. Konferansen skal løfte opp tema, som er aktuelle for helse-Norge.

Dette er først og fremst en fagkonferanse som henvender seg til alle interesserte, - helsearbeidere, næringsliv, politikere og helsebyråkrater i hele landet.

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET I SIN HELHET.

KLIKK HER FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

Støttespillere Helsekonferansen

Program

Tema: Hvordan vil helsetjenesten i Norge se ut om 20 år 

Møteleder: Klinikksjef for kirurgi Astrid Johanne Brandshaug, Helse Møre og Romsdal

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune 

Hva ønsker vi med Nasjonal helseinnovasjonskonferanse
Avdelingssjef/overlege, PhD Øystein B. Lian, Kristiansund sykehus - Helse Møre og Romsdal

Helse som næring - politiske rammebetingelser nå og i framtiden
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen helsesektoren påvirke framtidig behandlingsstruktur?
Helsegründer Olav Bergheim, Founder and Managing Director of Fjord Ventures 

Hva må til for å skape framtidens helsetjenester – har vi ressursene og er vi endringsvillige nok?
Styremedlem Kari J. Kværner, Norway Health Tech/senterdirektør C3 – Center for Connected Care, Oslo Universitetssykehus

Tema: Framtidsperspektivet – fra mekanikk til biologi

Digitale tjenester i hjemmet
Tjenestedesigner Jarl Reitan, St. Olavs Hospital HF

Viktigheten av utprøvende behandling og utviklingen av immunterapi – hva skjer?
Professor Emeritus MH PhD Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo 

Tema: Framtidsperspektivet - konkrete eksempler

Hvor går stamcelleforskningen, og hvordan vil stamceller kunne bli brukt i behandling av pasienter
Forskningsgruppeleder dr. med. Jan E. Brinchmann, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Kirurgi og intervensjon
Professor og avdelingsoverlege Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tema: Hva/hvilken virkelighet går vi i møte?

Framtidens helse-Norge og forsikringsordninger
Leder for Produkt Person Grethe O. Holltrø, SpareBank 1 Forsikring AS

Mood om ledelse og moderne styringssystem
Seniorrådgiver i Orator, Generalløytnant (p) og President i Norges Røde Kors Robert Mood

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Petropolen

19. november, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Konferanse

Desemberkonferansen 2020

03. desember, kl 08.00
Kulturfabrikken, Kristiansund
Kurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs

15. desember, kl 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2021

28. januar, kl 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund