Kompetansefrokost

29.09.2020
kl. 07.45
Høgskolesenteret i Kristiansund, Industriveien 18
. .. Foto: Tormod Ellingsen

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles? Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices.

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til

Marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

Tid: Tirsdag 29. september, kl. 07:45-10:00 
(07:45 – 08.00     Kaffe og enkel frokost)
Sted: Høgskolesenteret i Kristiansund, Industriveien 18, ROM K150/151

Program

Spennende program med Høgskolen i Molde som vertskap med rektor Steinar Kristoffersen, førsteamanuensis Øystein Klakegg, Geir Arne Svenning og Bente W. Frantzen. Vi setter fokus på mulighetsrommet som finnes for havbruk og forskning.

Vi har med oss Kjartan Kramer fra Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS) - En TTO som eies av Helse Bergen HF, UiB, Havforskningsinstituttet, SIVA, NHH og Høgskulen på Vestlandet. Skretting v/ Kristine Marie Hestetun forteller oss hvordan de jobber med forskning og utvikling. Inge Fossen fra Stranda Prolog kommer med tema Kald fisk…. varm kaffe. Litt om selskapet, og hvordan de driver FoU – og kort oppsummering av et prosjekt på kjøling av fisk. NCE Aquatech -  noden v/ Siri Aarland gir oss en oversikt over de ulike initiativene rundt nye proteiningredienser til bruk i marint fôr. Vi har også fått med oss Salmon Evolution, v/ Olav J. Lyngstad som gir oss noen tanker rundt landbasert oppdrett.

Målgruppe: Næringslivsaktører innen marin næring/havbruk/marin service og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling

Det blir mulig for de som ønsker det å følge frokostmøtet digitalt.
Lenke til Zoom-møte vil ettersendes.

Det fysiske frokostmøtet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende Covid-restriksjoner / retningslinjer.

Påmelding

Eventuelle kommentarer til påmeldingen

Vennligst kontroller at alle opplysninger er korrekte før du sender inn påmeldingen. Dette for at deltakerlisten vi distribuerer under arrangementet skal være riktig. På forhånd takk.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysninger om navn og firma blir gjort synlig for andre i deltakerlisten. Opplysningene vil bli lagret i vårt deltakerregister, og benyttet i distribusjon av konferanseprogram.

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Digitalt med Mørebenken

09. oktober, kl 10.00
Microsoft Teams
Konferanse

Kvinner midt i 2020

21. oktober, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

29. oktober, kl 19.00
Thon Hotel Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

19. november, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund