Nyttig informasjon vedrørende koronasituasjonen

Korona Korona.

Her har KNN samlet nyttig informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er en oversikt over aktuelle webinar, tiltakspakker og linker til oppdaterte informasjons sider. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende. Ta kontakt med oss på post@knn.no hvis din bedrift har nyttige fagartikler, tips eller aktiviteter vi kan dele videre på denne oversikten.

Kompensasjonsordningen for Næringslivet er klar 
- forskriften foreligger og søkeportalen har åpnet. 

Protalen finner du her, med mye god veiledning.
- disse foretakene kan få tilskudd

Tiltakspakker: 

Møre og Romsdal Fylkeskommune; Bedriftintern opplæring (BIO-midler)
Bedrifter kan søke fylkeskommunen om støtte til kompetanseheving, les mer her
Bedriftsintern opplæring (BIO 2) - nettbasert opplæringstilbud

Bedriftsintern opplæring - omstilling

Innovasjon Norge:
Justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier, les mer her.

Forskningsrådet;
Skattefunn; en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU),les mer her

Skatteetaten;
Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av regler. Her finner du en oversikt over endringer i satser, avgifter, regler og frister.

Webinar:

Onsdag 27. mai kl. 09:00 - 10:30, Forskningsrådet - Idékraft verden trenger - nøkkelen ut av krisen?

Tirsdag 2. juni kl. 08:00 - 09:30, Maritimt Forum - Industripakken - Nettmøte med Mørebenken

Oversikt over NAV sine kommende webinar finner dere her.

 

Andre nyttige sider:

Permitteringer
NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Vedlagt finner dere et skriv som vil gi dere noen råd og tips som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte. Dere finner også oppdatert informasjon på hjemmesiden deres

Ikke forskutter lønn for permitteringer som starter fom den 20 april

NHO råd til bedrifter;
Nho oppdaterer fortløpende denne artikkelen med svar på spesifikke spørsmål knyttet til permittering, sykepenger, reiseråd og karantene, arbeidstid og andre samfunnskritiske funksjoner, les mer her

BDO; 10 spørsmål og svar om force majeure

 

Andre aktuelle lenker som holder deg oppdatert:

Innovasjon Norge; Våre krisetiltak for norske bedifter

NAV: Koronavirus-statestikk fra NAV

NHO: Koronapandemien: Nyttig informasjon og verktøy

Regjeringens samleside om korona

Folkehelseinstituttet – Fakta, råd og tiltak

Helsedirektoratet – Koronavirus

Helsenorge


Samlesider fra de kommunene der vi er representert;

Kristiansund kommune, Averøy kommune og Tingvoll kommune

Alle står vi i en krevende tid som tvinger oss til å tenke nytt og ta tøffe beslutninger. Bruk tiden smart, frem til hverdagen er her igjen.