Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

26.09.2018
kl. 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Helse Helse. Foto: Illustrasjonsbilde

Gjennom konferansen ønsker vi å skape en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Dette gjennom å bygge en faglig tung arena for nytenking og visjoner, som skal bidra positivt til kompetanse- og nettverksbygging.

Nasjonal helseinnovasjonskonferanse - med fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester. 

Registrering og kaffe fra kl. 09:00. Programmet starter kl. 09:30, og avsluttes kl. 16:00/16:30.     
Kveldsarrangement kl. 19:00 på Thon Hotel Kristiansund med middag og underholdning ved Henning Stranden og pianist Torbjørn Kvamme.

Ledende fagfolk innen sine felt, gir oss et innblikk i framtidens helsetjenester og den tekonologiske utviklingen. Sentralt i programmet står rammebetingelser, framtidsperspektivet, teknologi og hvilken virkelighet vi går i møte. Konferansen skal løfte opp tema, som er aktuelle for helse-Norge.

Dette er først og fremst en fagkonferanse som henvender seg til alle interesserte, - helsearbeidere, næringsliv, politikere og helsebyråkrater i hele landet.

KLIKK HER FOR Å SE PROGRAMMET I SIN HELHET.

KLIKK HER FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

Støttespillere Helsekonferansen

Program

Tema: Hvordan vil helsetjenesten i Norge se ut om 20 år 

Møteleder: Klinikksjef for kirurgi Astrid Johanne Brandshaug, Helse Møre og Romsdal

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune 

Hva ønsker vi med Nasjonal helseinnovasjonskonferanse
Avdelingssjef/overlege, PhD Øystein B. Lian, Kristiansund sykehus - Helse Møre og Romsdal

Helse som næring - politiske rammebetingelser nå og i framtiden
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen helsesektoren påvirke framtidig behandlingsstruktur?
Helsegründer Olav Bergheim, Founder and Managing Director of Fjord Ventures 

Hva må til for å skape framtidens helsetjenester – har vi ressursene og er vi endringsvillige nok?
Styremedlem Kari J. Kværner, Norway Health Tech/senterdirektør C3 – Center for Connected Care, Oslo Universitetssykehus

Tema: Framtidsperspektivet – fra mekanikk til biologi

Digitale tjenester i hjemmet
Tjenestedesigner Jarl Reitan, St. Olavs Hospital HF

Viktigheten av utprøvende behandling og utviklingen av immunterapi – hva skjer?
Professor Emeritus MH PhD Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo 

Tema: Framtidsperspektivet - konkrete eksempler

Hvor går stamcelleforskningen, og hvordan vil stamceller kunne bli brukt i behandling av pasienter
Forskningsgruppeleder dr. med. Jan E. Brinchmann, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Kirurgi og intervensjon
Professor og avdelingsoverlege Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tema: Hva/hvilken virkelighet går vi i møte?

Framtidens helse-Norge og forsikringsordninger
Leder for Produkt Person Grethe O. Holltrø, SpareBank 1 Forsikring AS

Mood om ledelse og moderne styringssystem
Seniorrådgiver i Orator, Generalløytnant (p) og President i Norges Røde Kors Robert Mood

Vi anbefaler også

Annet

Bli med hjem!

24. april, kl 17.00
Clarion Hotel the Hub, Oslo
Medlemsmøte

Petropolen

25. april, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Medlemsmøte

Byggebransjen og Byggesak

30. april, kl 08.00
Quality Hotel Grand, Kristiansund
Medlemsmøte

Miniseminar: Innovasjon og innovasjonsprosesser

30. april, kl 14.00
Fosnagata 13, Kristiansund