Kurs: Kontrakt, endringer og sluttoppgjør

22.10.2018
kl. 09.00
Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: EBA

Kurset fokuserer på kontraktsinngåelse og viktige koblinger til fasene før og etter. Det er viktig med bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med de rettigheter og forpliktelser som ligger der.

Etter kurset skal deltakerne vite hvilke forhold som må vektlegges for et vellykket prosjekt, og kunne bidra til levering av avtalt kvalitet til riktig tid og pris. 

Målgruppe
Entreprenør og underentreprenør: Daglig leder, kalkulatør, controller, innkjøper, prosjektleder og annen stedlig ledelse.
Byggherre: Prosjektleder/ byggeleder/ rådgiver

Kursinnhold
Kurset behandler inngåelse av kontrakt og viktige koblinger til gjennomføringsfasen:

 • Kontraktens «fastpunkt»: Hva er avtalt?
 • Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med rettigheter og forpliktelser
 • Forståelse og håndtering av risiko
 • Betydning av entrepriseform (total- eller utførelsesentreprise)
 • Modeller for vederlag
 • Spesielle kontraktsbestemmelser, organisering av prosjektet (org. kart)
 • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt
 • Endringshåndtering: Varsling og dokumentasjon
 • Back to back – forholdet til kontrakt med rådgivere og underentreprenører
 • Sluttoppgjør- regler og praktisk håndtering
 • Søksmålsfrist og tvistehåndtering


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, oppgaver og diskusjoner.

Kursholder

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Vi anbefaler også

Kurs

Kurs: NS 8407

19. februar, kl 09.00
Fosnagata 13, 5. etg., Kristiansund
Kurs

Kurs: Forhandlingstrening

26. februar, kl 09.00
Fosnagata 13 (5. etg), Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

28. februar, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Medlemsmøte

Marin Arena Nordmøre

12. mars, kl 17.30
Thon Hotel Kristiansund, Innlandet