Vi som elsker nordmøre

Vi ba en fra hver kommune på Nordmøre ta på seg det vakreste de har for å bli fotografert på landets vakreste veistrekning. Alle kom i bunad

NORDMØRE ER vakker natur og frisk luft. Vær, vind, fjell og fjorder. Nordmøre er lokalmat og sjømat i verdensklasse. Vi som bor her er stolte av å være nordmøringer. En gang nordmøring – alltid nordmøring.

DERFOR VIL VI framsnakke Nordmøre. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har tatt initiativet til kampanjen «Vi som elsker Nordmøre». Den skal vise frem unike opplevelser, produkter og attraksjoner. Den skal vise fram alt vi har å være stolte av. Vi vil skape bevisste forbrukere som handler mer lokalt.?Vi vil vise fram hva bedriftene gjør for lokalsamfunnet.

VI ØNSKER AT alle som elsker Nordmøre skal bli ambassadører for regionen, uansett hvor de bor. Det handler om å tydeliggjøre identiteten vår. Det handler om stolthet. Det handler om røtter og historie. Uansett om vi dras i ulike retninger. Uansett kommune- og regiongrenser. Vi blir aldri romsdalinger eller trøndere. Vi er nordmøringer.

Takk for at du elsker Nordmøre!