Vi skaper de viktige møteplassene

Gjennom konferanser, medlemsmøter, nettverkstreff, kurs og seminarer skaper vi gode og relevante møteplasser som legger til rette nettverksbygging og deling av informasjon og kunnskap.

Medlemsmøte

Ekstraordinær generalforsamling & årsmøte

07. desember, kl 10.00
Teams
Annet

Annerledes Julemarked

11. desember, kl 16.00
Kristiansund
Kurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs

15. desember, kl 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2021

27. mai, kl 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund
Konferanse

Desemberkonferansen 2021

02. desember, kl 08.00
Kristiansund