Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN) samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13). Personopplysninger utleveres ikke, med mindre annet er oppgitt her. Behandlingsansvarlig i KNN er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

1.1 Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner

Med det formål å ivareta medlemskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet, epostadresse og fakturainformasjon fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/ GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. Opplysninger om nye medlemsbedrifter vil kunne bli publisert på vårt nettsted knn.no etter samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på knn.no slettet. KNN samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedrifter. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din (bedrifts-)leder, eller med KNN. Kontaktopplysningene vil da bli slettet. Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn/bransje som vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

1.2 Påmelding til kurs og arrangementer

På nettsiden kan du melde deg på kurs/arrangement ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til det formål å administrere kurset. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. Navn og bedrift vil fremgå på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Opplysninger om navn og firma vil bli lagret i vårt deltakerregister, og vil bli benyttet i distribusjon av framtidige konferanseprogram. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

1.3 Databehandlere

Ramvik er KNN`s databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere.
iRegnskap AS er KNN`s databehandler på drift og vedlikehold av Tripletex; regnskap og fakturering.
Develo er KNN`s databehandler for drift og vedlikehold av nettsiden, der det også foretas påmelding til kurs, arrangementer og seminarer.
MailChimp benyttes for utsendelse av nyhetsbrev.
Det er kun KNN, Ramvik, iRegnskap og Develo som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom KNN og Ramvik, iRegnskap og Develo regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

1.4 Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. KNN bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene.

1.5 Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev, dette kan gjøres nederst på nyhetsbrevet eller ved å ta kontakt med post@knn.no

1.6 Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger KNN har lagret om deg ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig gjennom post@knn.no. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle..

1.7 Klagerett

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

1.8 Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: post@knn.no