Om oss

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er en medlemsorganisasjon med bred medlemsmasse fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner i byregion Kristiansund og Nordmøre. Med over 300 medlemmer er vi Nordmøres største forening – og vi ønsker å gjøre en forskjell.

KNN ble til da Averøy Næringsforum, Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) med KOM Byliv, Nordmøre Næringsråd og Tingvoll Næringsforum slo seg sammen den 1. januar 2016. Vår visjon er å være en drivkraft i en attraktiv region. 

Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi skal være en synlig og tydelig stemme for regionen. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling. Vi skal være et godt vertskap og være en god nettverksbygger. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har, vi skal løfte frem de viktige næringene i regionen og vi skal være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

KNN skal:

  • Skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region.
  • Arbeide for at regionen er en attraktiv arbeids-, bo- og serviceregion.
  • Stimulere til økt innovasjon og nyskapning i regionen.
  • Ta posisjon i viktige nasjonale og regionale beslutningsprosesser.

Ønsker du også å bli en av oss? Meld deg inn her

Vil du kontakte oss eller en av våre medarbeidere? Her finner du vår kontaktinformasjon

Samarbeidspartnere:

. ..