Ressursgruppe

Koronakrisen kom brått på for mange og den første fasen bestod av akutt økonomisk bistand og informasjon. Mange opplever nå å ha fått kontroll på den første fasen av krisen, og forbereder seg til høsten. 

Selv om mange har kontroll på situasjonen, så er det flere bransjer som har en usikker høst i vente og konsekvensene av krisen kan være langvarige. Rådet har derfor tatt initiativ til å sette sammen en tverrfaglig, lokal ressursgruppe med varierende spisskompetanse. 

Hensikten med ressursgruppen er å bistå i mer komplekse og krevende problemstillinger som har oppstått som følge av koronakrisen. 

Ønsker du bistand? Ta kontakt på hanne@knn.no eller tlf.: 468 39 564.