Fagråd Tingvoll

Fagråd Tingvoll 03.05.2017 Fagråd Tingvoll 03.05.2017. Foto: KNN

Fagrådet skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Tingvoll kommune overfor offentlig virksomhet og sette agenda for næringslivssaker.

Fagrådets hovedoppgaver:

  • Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsdrivende i Tingvoll kommune
  • Synliggjøre Tingvoll som en attraktiv næringskommune
  • Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen
  • Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder
  • Tilby inspirerende møteplasser for næringslivet 
  • Bidra til å skape bolyst i kommunen
  • Bidra til god kommunikasjon mellom næringsliv og politisk miljø


Medlemmer: 6-8 stk fra medlemsbedriftene og kommunen

"Fagråd Tingvoll" hadde oppstartsmøte 03. mai 2017 og består av følgende:
Vegard Nekstad, Norsol (leder)
Solrun Hafsås, Sito Mek 
Kristin Sørheim, Tingvoll Økopark
Marit Rotås Sørvik, Sparebanken Møre
Gunnar Waagen, Tingvollost 
Tor Olav Vatn, Tradbo
Per Magne Waagen, KNN 

Kontaktperson

  • Per Magne Waagen

    Per Magne Waagen