Fagråd Averøy

Fagrådet skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Averøy kommune overfor offentlig virksomhet og sette agenda for næringslivssaker.

Fagrådets hovedoppgaver:

  • Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsdrivende i Averøy kommune
  • Synliggjøre Averøy som en attraktiv næringskommune
  • Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen
  • Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder
  • Tilby inspirerende møteplasser for næringslivet 
  • Bidra til å skape bolyst i kommunen
  • Bidra til god kommunikasjon mellom næringsliv og politisk miljø
  • Arrangere næringslivskonferanse sammen med Averøy kommune

Medlemmer: 6-8 stk fra medlemsbedriftene og kommunen

Kontaktperson