Fagråd

  1. Fagråd Averøy

    Talerør og pådriver for næringsdrivende i Averøy kommune.

  2. Fagråd Tingvoll

    Talerør og pådriver for næringsdrivende i Tingvoll kommune.

  3. Fagråd Helseinnovasjon

    I prosess - mer info kommer