Sekretariattjenester

 1. EBA Møre og Romsdal

  KNN har sekretariatsfunksjonen til EBA sin lokalavdeling i Møre og Romsdal.

 2. Imarfinans AS

  KNN er sekretariat for Imarfinans.

 3. Kvernberget vekst AS

  KNN er administrasjon for Kvernberget vekst, som jobber for vekst ved Kristiansund lufthavn.

 4. Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap

  Kommunesamarbeid med formål om å realisere bru- og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre.