Marin Arena Nordmøre

Marin Arena er et åpent og uformelt møtested hvor alle aktører innen marine næringer, forskning, forvaltning, virkemiddelapparat og andre interesserte inviteres til faglige innlegg og en god prat.

Aktørene bak er Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter KF, i samarbeid med hoppid.no. 

Nettverket møtes ca fire ganger i året for ulike temaer, bedriftsbesøk og lignende. Følg med i vår kalender for oversikt over kommende arrangementer. Se også www.marinarena.no for mer informasjon. 

Kontaktperson

  • Per Magne Waagen

    Per Magne Waagen