Konferanser

Våre konferanser skal tjene utvikling av regionen. Som ledende konferansearrangør på Nordmøre bidrar vi til kunnskap, kommunikasjon og nettverksbygging. Gjennom konferanser og møter settes byregion Kristiansund og Nordmøre på kartet, noe som bidrar til at byens og omlandets kvaliteter vises frem og gjøres kjent.

Les mer om våre konferanser nedenfor. Vi vurderer løpende muligheter for å etablere ytterligere konferanser relatert til aktuelle bransjer og tema. Har du ideer eller innspill, hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss

 1. Desemberkonferansen

  – alltid første torsdag i desember. Neste mulighet: 3. desember 2020.

 2. Nordmørskonferansen

  – En viktig samhandlingsarena. Neste mulighet: 28. januar 2021.

 3. Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

  – en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Arrangert første gang 26.09.2018. Neste i 2020/21.

 4. Samferdselskonferansen

  – I front for en sterk region. Ny konferanse planlegges løpende.

 5. Kvinner midt i

  – En faglig og sosial møteplass. Neste mulighet: 21. oktober 2020

 6. HMS-konferansen

  – Avholdes ikke inneværende år, men prosjektet blir løpende vurdert.

 7. Offshore logistikkonferansen

  – Avholdes ikke inneværende år, men prosjektet blir løpende vurdert.