Dette tilbyr vi

KNN skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region. Det gjør vi gjennom et bredt spekter av aktiviteter og tjenester. Les mer om hva vi tilbyr nedenfor. 

 1. Konferanser

  Våre konferanser skal tjene utvikling av regionen. Som ledende konferansearrangør på Nordmøre bidrar vi til kunnskap, kommunikasjon og nettverksbygging.

 2. Kurs og seminar

  Vi tilbyr ulike kurs og seminar til våre medlemmer og andre interesserte.

 3. Medlemsmøter

  Vi skaper gode og relevante møteplasser for nettverksbygging og kunnskapsdeling.

 4. Prosjekter

  KNN tilbyr ledelse og gjennomføring av mindre prosjekter. Vi deltar også i ulike arbeids- og prosjektgrupper i regi av andre aktører.

 5. Sekretariattjenester

  KNN har sekretariat for blant annet EBA Møre og Romsdal, Kvernberget vekst og og ORKidé - Nordmøre Regionråd.

 6. Teknisk arrangør

  Vi bistår gjerne ved ditt arrangement.

 7. hoppid.no

  KNN er sertifisert hoppid.no-kontor for Averøy og Tingvoll kommuner.

 8. Våre møteplasser

  Gjennom konferanser, medlemsmøter, nettverkstreff, kurs og seminarer skaper vi gode og relevante møteplasser som legger til rette nettverksbygging og deling av informasjon og kunnskap.