Vil du bli en del av regionens største næringsforening?

KNN KNN . Foto: Per Kvalvik

KNN har i dag rundt 320 medlemsbedrifter og er regionens største næringsforening, men vi har fortsatt plass til flere!

Hvorfor bli medlem? 

 • Stort faglig nettverk og fellesskap – målrettet nettverksbygging, også mot andre deler av landet og der viktige beslutninger for næringslivet fattes.
 • Tilgang til et nettverk av 320 medlemsbedrifter med over 600 kontaktpersoner.
 • Tilgang på kompetansetunge fagråd med fokus på de viktige bransjene på Nordmøre. Her vil bedriftene få tilgang på kompetanse, nyttig informasjon fra egen bransje – og mulighet til selv å påvirke bransjerettet aktivitet gjennom fagrådet.
 • Invitasjoner til aktuelle kurs, konferanser og andre spennende møteplasser.
 • Gratis medlemsmøter.
 • Tydeliggjort at bedriften tar ansvar for regionen.
 • Profilering av bedriften gjennom medlemsoversikt og bransjeregister på vår hjemmeside, og mulighet til å synliggjøre bedriften i våre andre kanaler som nyhetsbrev og Facebook.

 

Ta gjerne en titt i vår aktivitetskalender

 

Er du vårt neste medlem? Meld deg inn her! 

 

Kontigent og serviceavgift

Årlig medlemskontingent NOK 1.000 per medlem betales til foreningen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

I tillegg betales årlig serviceavgift til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS etter følgende modell:

 • 0-2 årsverk - NOK 1.000
 • 3-6 årsverk - NOK 2.500
 • 7-15 årsverk - NOK 5.500
 • 16-30 årsverk - NOK 8.500
 • 31-60 årsverk - NOK 11.500
 • 61-100 årsverk - NOK 19.000
 • 100+ årsverk - NOK 29.000