Vi utsetter alle møter og arrangementer med hensyn til koronaviruset

Vi tar koronahensyn og utsetter møter

En del av disse vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, andre vil bli vurdert gjennomført som webinar der det er praktisk mulig.

Alternativ løsning:
24. mars - Miniseminar: Microsoft Teams (Arrangeres digitalt) 

Utsettes:
12. mars - frokostmøte: Datasikkerhet

Avlyses:
13. mars - NHO Kurs: Praktisk arbeidsrett
26. mars - Petropolen
16. april - Bli med hjem

Informasjon om de enkelte møter, kurs og messer oppdateres kontinuerlig på vår hjemmeside.

Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret og vi vil derfor unngå unødige smittearenaer. Flere av våre medlemmer opplever at situasjonen påvirker de i begrenset grad, men felles jobber vi for å begrense spredningen i regionen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bli med på dugnaden for å begrense smitten ved å unngå unødvendige møter og arrangementer og minner om vaner som forebygger smitte. 


 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.