Vellykket workshop med reiselivsnæringen.

Reiseliv workshop Reiseliv workshop.

Mandag 14. januar gjennomførte Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) en workshop om reiseliv med deltakere fra reiselivsnæringen, kommuner og andre interesserte. Bakgrunnen for workshopen var tilbakemeldingene fra KNN sine medlemmer om å satse mer på reiseliv. I tillegg har det blitt signalisert at det er et behov for en felles overordnet plan om hvor vi vil med reiselivet i regionen.

Stort engasjement

Møtet startet med en status fra Visit Nordvest på reiselivet i regionen sesongen 2018, og hva vi bør gjøre for å hevde oss. Asgeir Bahre Hansen fra Vindel ledet resten av workshopen. Tema for workshopen var hva har vi – hva er unikt og kjernen? Hvordan ønsker vi å fremstå? Hvilke produkter har vi og hva mangler vi? Hvordan jobbe sammen?

Deltakerne ble delt inn i fire grupper som fikk diskutere de ulike temaene. Blant de vel 30 deltakerne som møtte opp var engasjementet stort og diskusjonene gikk hett rundt bordene.

Det var en generell enighet blant deltakerne om at det trengs en felles satsing på reiseliv. Det er viktig at næringen ser nytten, at det er godt forankret og at både kommuner og næringsliv har eierskap til det. Av andre innspill var spesielt nærheten til Atlanterhavsveien, hav, fjord og fjell, i tillegg til været og maten satt blant de viktigste mulighetsområdene. 

Workshopen fungerte som en god start for å se an interessen og for å få mange innspill.

Takk til alle som deltok!