Vellykket karrieredag

Karrieredagen 2019 Karrieredagen 2019. Foto: KNN

Karrieredagen 2019 ble arrangert på Kristiansund Videregående skole og i Braatthallen 18. september. Arrangementet er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. KNN stod for organiseringen og gjennomføringen av arrangementet.

470 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Straumsnes og Tustna deltok på årets Karrieredag. Ønsket er å motivere ungdommen til å begynne å tenke på egen fremtid, og å gjøre dem oppmerksomme på muligheter de ikke har vært kjent med eller vurdert før. 

Karrieredagen gjennomføres ved at hver bedrift deltar med kunnskap og aktiviteter til elevene. Elevene får mulighet til å bli kjent med bedriftene gjennom ulike praktiske oppgaver knyttet til de ulike yrkene. Her holder det med andre ord ikke bare å se, her skal det testes! 

Karrieredagen er en god arena for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor til å vise seg frem for tiendeklassinger som står foran et viktig utdanningsvalg. Elevene blir presentert for flere ulike bransjer i regionen og 25 bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor bidro til å spre kunnskap om yrkesmulighetene vi har å tilby! Under Karrieredagen står bedriftene sammen om å vise de lokale yrkesmulighetene og for å friste ungdommen til å flytte hjem etter endt utdannelse. 

 

Takk til følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor som stilte opp:

A/S Norske Shell

Ambulansen i Kristiansund 

Bryggekanten Brasserie, Restaurant og Bar 

Byggopp Møre og Romsdal 

Caverion Norge 

Fagskolen i Kristiansund

Høyskolen i Molde

Kristiansund Kommune 

Kristiansund Videregående Skole 

Legeregnskap AS

Lerøy Midt AS

Marint Kompetansesenter

MEF/OKAB Møre og Romsdal 

NEAS

Nordmøre Revisjon AS

OKEA

Opplæringskontoret for Elektrofag 

Opplæringskontoret for Maritimefag 

OTEK

Politiet i Kristiansund 

Skretting AS

SpareBank 1 Nordvest 

Thon Hotel Kristiansund 

Tingvoll Videregående Skole

Åkerblå AS