Varde etterlyser prosjektstillinger til omstillingskurs

. ..

I samarbeid med NAV skal Varde AS gjennomføre et omstillingskurs for arbeidsledige personer med høyere utdanning og arbeidserfaring med mål om at deltakerne kommer i nytt arbeid innen alternative områder. Varde etterlyser nå bedrifter som kan tilby konkrete arbeidsoppgaver (prosjektstillinger) for kursdeltakerne.

PROSJEKTARBEID I FORBINDELSE MED OMSTILLINGSKURS

Kristiansund og omegn har utfordringer med høy arbeidsledighet. Mange er blitt arbeidsledige som følge av nedbemanninger, særlig i olje- og gassnæringen. 

I samarbeid med NAV skal Varde AS gjennomføre et omstillingskurs for arbeidsledige personer med høyere utdanning og arbeidserfaring. Omstillingskurset skal sette kursdeltakerne i prosess for å komme i nytt arbeid innen alternative områder. Kursets overordnede målsetning er at deltakerne skal ha fått seg jobb innen kursets slutt. 

Store deler av omstillingskurset skal bestå av prosjektarbeid. I den forbindelse ønsker vi kontakt med bedrifter som kan tilby konkrete arbeidsoppgaver (prosjektstillinger) for kursdeltakerne. Omstillingskurset har en varighet på 12 uker, og vil foregå i perioden oktober til desember. Prosjektarbeid skal utgjøre 4 dager per uke, mens 1 dag vil bestå av felles opplæringstiltak for alle kursdeltakerne. 

Å tilby en eller flere kursdeltakere prosjektarbeid gir bedriften mange fordeler:

- Bedriften har ingen forpliktelser til å ansette kursdeltaker, selv om dette er en målsetning for kursdeltakerne. 
- Bedriften får svært motiverte prosjektarbeidere, som ønsker å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere.
- Bedriften får mulighet til å se og vurdere en eller flere kursdeltakere i reelt arbeid før eventuell ansettelse.
- Bedriften har ingen lønnsforpliktelser overfor kursdeltakerne i prosjektperioden (kursdeltakerne mottar stønad fra NAV).
- Bedriften får tett oppfølging av både kursdeltaker og arbeidsgiver fra veileder i Varde AS under prosjektarbeidet.

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med Erik Husby Pettersen i Varde AS, tlf.: 474 67 546 eller e-post: erik.husby.pettersen@varde.as for ytterligere informasjon.