Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 Kristiansund kommune

Kristiansund kommune ønsker innspill til planarbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan.

I forbindelse med oppstart ønsker vi innspill fra publikum til planarbeidet. Eksempel på dette er:
- Utrygghetspunkt- og strekninger.
- Forslag til tiltak for å bedre trafikksikkerheten (redusert fartsgrense, nytt fortau, etc.).
- Holdningsskapende tiltak.

Innspill sendes skriftlig til trafikkingeniør Martin Melland. Samtlige innspill vil bli vurdert i forbindelse med arbeidet.
Det ventes å ha et ferdig høringsutkast i løpet av høsten 2018.

Innspill sendes på e-post til: Martin.Melland@kristiansund.kommune.no
Frist for innspill: 30. april 2018

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.