Tenk lokalt og støtt lokalt næringsliv!

Monika Eeg Monika Eeg.

Vår oppfordring er å «handle hjemme» det som kan handles lokalt!

Det er bakgrunnen for at vi i KNN nå har startet en Facebook-kampanje «Støtt lokalt næringsliv». Hverdagen er snudd på hodet for mange, og det er mange bedrifter som i dag kjemper en kamp – en kamp om å overleve. Her kan vi alle bidra, bidra til at flere kommer seg gjennom den nye hverdagen vi nå står i. Det har et har vært stort fokus på å handle lokalt, men vi som bedrifter må ikke glemme at vi også kan benytte lokale tjenester! Det gjelder blant annet leveranser innen forsyning, markedsføring, bank, renhold, IKT – utstyr, kontormøbler, regnskap, revisjon, bygg og anlegg mm.

Facebook rammen finner du her!