SKANSKA inviterer til leverandørtreff

Nytt sykehus SNR Nytt sykehus SNR.

Skanska ønsker å komme i kontakt med leverandører som kan bidra med leveranser og tjenester til det nye Akuttsjukehuset på Hjelset.

Tid og sted : Scandic Seilet Molde, onsdag 4.mars 2020 kl. 10:00 – 13:00

Agenda
Velkommen av prosjektsjef Frode Berg, Skanska

Informasjon fra Helse Møre og Romsdal v/ prosjektleder Bygg og Teknikk Ronny Sørensen

Status i prosjektet v/ Frode Berg, Skanska

Innkjøp og behov for leveranser i prosjektet
v/ Innkjøpssjef Niels Christian Nielsen, Skanska
v/ Prosjektleder Jon Ole Helgetun, Bravida

Avslutning ved Frode Berg og Niels Christian Nielsen

Minglingmed mulighet for dialog med prosjektet – enkel servering mellom 1200-1300

 

Om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal:

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) som vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund. 

22.oktober 2019 signerte HMR kontrakt med Skanska Norge AS om videreutvikling av akuttsykehuset på Hjelset. Gjennom avtalen tar Skanska på seg ansvaret med å levere totalentreprisen inkludert prosjektering, tekniske entreprenører, samt andre nødvendige entreprenører og leverandører. Etter samhandlingsfasen er planen at HMR og Skanska inngår en gjennomføringskontrakt og starter bygginga høsten 2020.

For mer informasjon om prosjektet, vises det til: https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr

Påmelding til leverandørtreffet innen 28.februar.