Siste dag på kontoret

Etter åtte år i Kom vekst, nå KNN, pakker daglig leder Ellen Engdahl sakene for å ta fatt på nye lederutfordringer i Atlanticon Meese Etter åtte år i Kom vekst, nå KNN, pakker daglig leder Ellen Engdahl sakene for å ta fatt på nye lederutfordringer i Atlanticon Meese. Foto: Arild Myhre, Tidens Krav

(12.02.2016) Etter åtte år i Kom vekst, nå KNN, pakker daglig leder Ellen Engdahl sakene for å ta fatt på nye lederutfordringer i Atlanticon Meese.

Ellen har vært en enorm ressurs gjennom sitt lange og omfattende engasjement for Nordmøre og Kristiansund. Prosessen med å ansette hennes etterfølger er i full gang.

Ellen har vært sentral i organisasjonens arbeid med prosjekter som sykehussaken, flyplassutvidelsen, Høyskolesenteret, politireformen og tappingen av offentlige arbeidsplasser. Samtidig har næringsforeningen forsterket både seg selv som organisasjon og utviklet et enda bedre tilbud til medlemmene.

Les "Siste dag på kontoret" på tk.no.