SAS med mindre fly og økt frekvens fra Kvernberget

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: Tonny Melby

(12.10.2016) Fra og med 26. mars 2017 blir det endringer i flyprogrammet til SAS som berører Kvernberget. Setekapasiteten samlet sett reduseres, samtidig som frekvensen øker. – Den nye, mindre flytypen gjør at vi nå kan styrke frekvensen og samtidig oppnå et belegg på linje med det vi har på andre ruter, sier Thomas Reinsborg, Head of Sales Norway i SAS.

SAS setter inn 90-seters Canadair Regional Jet (CRJ-900) på strekningen Oslo-Kristiansund. Samtidig settes det inn en ekstra ettermiddagsavgang onsdag til fredag. Dette er de viktigste endringene i ruteopplegget i det kommende trafikkprogrammet fra SAS. Kvernberget vekst har hatt tett dialog med SAS i prosessen, og mener at det er en kortsiktig løsning å sette inn CRJ-900 på Oslo-ruten fra Kvernberget.

– Vårt budskap har vært at vi må beholde det tilbudet vi har i dag, med fire daglige avganger med Boeing 737, selv om vi opplever nedgang i trafikktallene. Når dette nå ikke lar seg gjøre, er vi glade for at SAS setter inn ekstra frekvens på de mest travle ukedagene. Dette er viktig, ikke minst for næringslivet. Samtidig opprettholdes Boeing 737 på en avgang søndager, for å sikre tilstrekkelig kapasitet til ferie- og fritidsmarkedet, sier Erika Indergaard i administrasjonen i Kvernberget vekst.

Frekvens viktig
– For å møte behovet fra blant annet olje- og gassnæringen har det vært viktig å opprettholde et godt frekvenstilbud på ruten mellom Kristiansund og Oslo. Dagens fire daglige avganger har vært et minimum for å kunne tilby gode forbindelser til og fra helikoptertransportene offshore, og samtidig tilby en tidlig morgenavgang fra Kristiansund. Den nye, mindre flytypen med 90 seter, gjør at vi nå kan styrke dette og samtidig oppnå et belegg på linje med det vi har på andre ruter, sier Thomas Reinsborg, Head of Sales Norway i SAS.

Det nye opplegget innebærer redusert setekapasitet samlet sett. Reinsborg forklarer at bakgrunnen er todelt:

– Belegget er nå rekordlavt, og også før nedgangen var det på et svært lavt nivå. Passasjerantallet har, fra toppnivået i 2014, falt med ca 20 prosent og det faller dessverre fortsatt. Olje- og gassnæringen flyr langt mindre enn før. De mest optimistiske tror at markedet vil snu i løpet av 2017, andre mener at vi må vente til andre halvdel av 2018 før vi vil se en oppgang. Våre tall viser at nedgangen ikke har stoppet opp, og vår vurdering er at vi vil få en nedgang også i 2017. Usikkerheten er betydelig, og avhenger ikke minst av utviklingen i oljeprisen, sier Reinsborg.

I tillegg peker SAS på konsekvensene som Stortingets innføring av flypassasjeravgiften i juni 2016 har hatt.

– I perioden januar-mai vokste flytrafikken på stamrutene innenlands med 4 prosent. Etter innføringen av avgiften har veksten falt til under 1 prosent. Flyselskapene forsøker å kompensere for dette ved å redusere sin kapasitet. Den svekkede etterspørselen har medført at vi har måttet senke våre priser. Den samlede effekten er redusert lønnsomhet, utdyper Reinsborg.

SAS følger utviklingen nøye både på rute- og kundenivå.

– Vi tror at den totale veksten vil bli svak, og kanskje helt fraværende i 2017. Fra 2018 og utover tror også vi at veksten vil ta seg opp. Dialogen med Kvernberget vekst har vært tett i mange år. Det er vår intensjon at denne skal være minst like god i tiden framover. Vårt mål er å øke kapasiteten i takt med at etterspørselen vokser. Vi mener at vi har den nødvendige fleksibiliteten for å gjøre dette, sier Reinsborg.

Lavprisbilletter
Kvernberget vekst er bekymret for hvordan færre seter vil slå ut på prisnivået.

– Vi er spesielt opptatt av at det finnes et visst omfang av lavprisbilletter tilgjengelig for reisende mellom Kristiansund og Oslo. Dette er vi tydelige på overfor SAS, og vi håper at mulighetene for å finne konkurransedyktige tilbud fra Kvernberget vil være minst like god som i dag, sier Indergaard.

Både Kvernberget vekst og Kristiansund kommune har påpekt et antall aktiviteter som vil bidra til vekst ved Kristiansund lufthavn i 2017. Dette gjelder både leting, nye feltutbygginger og vedlikehold/modifikasjoner på eksisterende prosjekter. De neste fem årene står syv feltutbygginger for tur i Norskehavet. Wintershall starter produksjonsboring på oljefeltet Maria allerede i første halvår 2017. Statoil planlegger fem letebrønner i Norskehavet i 2017, sammenlignet med én i 2016. I tillegg nevnes både etableringen av politiets nye kompetansesenter for lønn og regnskap og at KBK mest sannsynlig rykker opp til eliteserien i fotball som grunnlag for snarlig vekst i flytrafikken ved Kvernberget.

 – Vi er enige i at det finnes lyspunkter, og at de nevnte aktivitetene vil gi vekst. Etter vårt syn vil imidlertid andre forhold, ikke minst flypassasjeravgiften, trekke i motsatt retning. Målet er å øke kapasiteten i takt med at etterspørselen vokser, avslutter Reinsborg.